Disclaimer

Arganmarkt spant zich in om de inhoud van Arganmarkt.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op Arganmarkt.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Arganmarkt.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Arganmarkt.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Arganmarkt. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Arganmarkt.nl. Arganmarkt oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op Arganmarkt.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Arganmarkt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Het is niet toegestaan de informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Arganmarkt.